Arrangementer

 

Lørdags-arrangement den 25. marts 2017
Da bestyrelsen i efteråret 2016 blev spurgt, om De Bornholmske Amatørarkæologer igen ville stå for et lørdagsarrangement i 2017 på Bornholms Museum, valgte vi den senest mulige dag, nemlig lørdag den 25. marts.
Dette for at foreningens medlemmer havde så lang tid som muligt til at gøre nogle nye fund, som kunne vises frem. Desværre var vinteren meget våd, hvilket satte en stopper for aktiviteterne på markerne.
Heldigvis blev vejret mere tørt i løbet af marts, og der begyndte at komme fund rundt omkring.

I Ypnasted havde nogle detektorførere gang i en fundrig plads, og fund herfra blev vist frem denne lørdag sammen med genstande af sten og keramik fra museets ældste samling indleveret for mere end 100 år siden. Der var forskellige redskaber af sten og flint opsamlet af bonden, mens han gik bag ploven og lerkar med særlig udformning og ornamentik, som stammede fra gravpladser. Blandt stenøkserne var ufærdige eksemplarer, hvor skafthullet var påbegyndt, men hvor noget var gået galt.
 

Mange forskellige former for fund blev fremvist


På dagen for arrangementet mødte Klaus og René op på museet, hvor der var stillet et langbord op i den tidligere kirkesal. Her blev fundene lagt op med detektorfund i den ene ende og stensager, keramik, glasperler, tenvægte m.m. i den anden ende. Allerede inden klokken 12 stod folk tæt omkring bordet, og de fortsatte med at komme og gå den næste times tid.

Der var stor interesse for at høre om og se fundene, der blev stillet spørgsmål og kommenteret på nogle af genstandene. Klaus havde også fornøjelsen af at fremvise nogle pragtfund fra Nørre Sandegård, som var kommet retur efter konservering. Udover stensager og keramik havde René også medbragt nogle få detektorfund og de senest fundne dirhemer fra Skovsholm.

Ca. 45 personer besøgte museet denne lørdag, og Bornholms Tidende bragte en hel dobbeltside om arrangementet i mandagsavisen. Øens TV havde meldt deres ankomst, men de syntes, der var for mange mennesker til, at de ville lave optagelser.

 Arrangementet var vel besøgt

Lørdags-arrangement den 19. marts 2016
Da De Bornholmske Amatørarkæologer i begyndelsen af året blev bedt om at stå for et af Bornholms Museums lørdagsarrangementer, valgte man den 19. marts, så der forhåbentlig var tid til at gøre nogle nye fund, som kunne vises frem.
Efter en våd og blæsende periode var det dog småt med nye fund, og derfor måtte vi supplere med andre genstande.

Fem medlemmer havde meldt sig frivilligt til opgaven, det var Svend, Klaus, Bent, Frank og René.

Svend tog sig af solsten (fra Rispebjerg), mikrolitter og helleristninger (to håndstore sten med skåltegn).
Klaus viste nogle af sine første fund frem fra Nr. Sandegård, helt tilbage fra firserne, samt torshamre fra forskellige skattepladser.
 

Der blev lyttet med stor interesse


Bent og Frank havde medbragt en større portion nye danefægenstande og nyere mønter samt ”skrot”, som blev lagt frem sammen med den trefligede pragtfibula, som var kommet retur fra Nationalmuseet. Herudover havde de en spand med ”stor­skrald”, primært ”bondejern”, som blev lagt op på et bord for sig. Dette for at vise folk, at der ligger meget andet end danefæ på markerne.
Iblandt jerngenstandene var et knallertudstødningsrør. Dette overtog Klaus, som har et særligt forhold til knallertudstødninger efter fundet af guldskatten ved Sorte Muld i 2001. Her var guldsagerne pakket ind i det der lignede et udstødningsrør, men som viste sig at være en sammenrullet romersk sølvtallerken.

René havde valgt at fremvise gode eksempler på overfladefund i form af Østersø-keramik, kværnsten (glimmerskifer), slibesten, brændt lerklining, tenvægte, glasperler og flintredskaber. Desuden lanse- og spydspidser samt knive fra Sorte Muld og en lille vikingetidsøkse af ukendt oprindelse. Dette for at gøre opmærksom på, at jerngenstande også kan være interessante. Endelig havde han medbragt ganske få nye danefægenstande bl.a. fra Smørenge.
Kort efter at museet åbnede kl. 11 begyndte man at fordele genstandene på de opstillede borde. Bordene var placeret med god afstand, så man ikke forstyrrede hinanden, når der blev talt med gæsterne, hvilket fungerede rigtig godt.
Under klargøringen begyndte gæsterne allerede at indfinde sig, og arrangementet begyndte således mindst en halv time før planlagt, hvilket var helt fint. Så kunne man måske forvente, at folk hurtigt forsvandt, men nej, de gav sig god tid til at lytte og stille spørgsmål.

Der kom omkring 30 gæster, som tilsyneladende var godt tilfredse med arrangementet. Blandt gæsterne var flere medlemmer af DBA.

 Arrangementet var vel besøgt

Danefæ-arrangement den 28. januar 2012
I forbindelse med Bornholms Museums lørdags-arrangementer var lørdag den 28. januar helliget danefæ-dag, hvor De Bornholmske Amatørarkæologer viste og fortalte om de mange flotte fund, som var indkommet i 2011.
Der blev også vist danefæ-fund, som var kommet retur fra Nationalmuseet efter konservering.

René og Kim viste og fortalte – sammen med Klaus – de fremmødte om alle disse fund. Præsentationen foregik i ”kirkesalen”, hvor fundene var lagt frem i deres små fundposer – og der var fra starten af en stor interesse for at se fundene og høre ”eksperterne” fortælle om ”tid, sted og anvendelse” (i bedste Piet van Deurs stil).
 

Mange interesserede var mødt frem på Museet


Flere gange var der så massiv en ”kødrand” af tilhørere omkring fundbordet, at det var vanskeligt at både høre og se, hvad der foregik. Også mange medlemmer af De Bornholmske Amatørarkæologer var mødt frem denne lørdag.

Efter godt en times ”fund-snak” holdt museumsinspektør Finn Ole Nielsen et foredrag om Museets udgravninger i 2011, og dette foregik i ”salen” på 1. sal, som for tiden er ved at blive gjort klar til den kommende udstilling om Rønne Teater.

Alt i alt må man betegne arrangementet som en succes: mange fremmødte mennesker og en stor interesse for, hvad amatørarkæologerne beskæftiger sig med.

 Kim, René og Klaus fortæller om de mange fund

Foredrag den 4. juni 2011
Lørdag den 4. juni kunne medlemmer og andre interesserede opleve et gratis foredrag om danefæ og skattefund i Danmark med vægt på bornholmske detektorfund. Bag arrangementet stod De Bornholmske Amatørarkæologer i samarbejde med Bornholms Museum, som lagde lokaler til.

Foredragsholder var museumsinspektør Peter Vang Petersen fra Nationalmuseet, som har beskæftiget sig med danefæ siden 1983.
 

Foredragsholder Peter Vang Petersen fra Nationalmuseet

Knap 30 personer benyttede sig af tilbuddet, heraf 11 fra De Bornholmske Amatørarkæologer. De kunne opleve en veloplagt Peter Vang Petersen fortælle om danefæbegrebet, detektorens indtog med både gode og dårlige erfaringer, langt de fleste gode.

Der blev vist eksempler på danefæ fra alle perioder af oldtiden, især eksklusive genstande af guld og med mytologiske motiver fra yngre jernalder og vikingetid. Fyn slår klart Bornholm, hvad angår mængden af guld, men til gengæld er de bornholmske genstande af en bedre kvalitet.

Der blev vist mange billeder af  bornholmske fund, ikke mindst fra Sorte Muld-området og Smørenge, men også fund fra en lang række mindre pladser over hele øen.

Efter foredraget var der mulighed for at stille spørgsmål, hvilket flere benyttede sig af. Arrangementet varede ca. 2 timer.

 Deltagerne lytter interesseret til foredragsholderen