Arrangementer

læs også om generalforsamlingen 
   læs også om udflugter 

Medlemsmøde den 1. december 2016

Vi holdt vores årlige julemøde på Højskolen den 1. december, og Jan Eskildsen var inviteret til at holde foredrag om "Historiske bortforklaringer".
Foredraget blev holdt i auditoriet, og 32 personer var mødt frem denne torsdag aften.

Efter Franks (i Bents fravær) velkomst kom de fremmødte på en længere rejse i tid og rum, hvor Jan Eskildsen blandt sine mange medbragte bøger fortalte om den bornholmske historie, der på mange punkter adskiller sig fra resten af Danmarks.

Her omtaltes Saxos Danmarkskrønike, Adam af Bremen og flere, og han talte om datidens kildefusk og nævnte andre forfattere, der har beskæftiget sig med emnet.

Korstogene i Østersøen gik mod "verdens yderste rand", og vi så eksempler på vikingernes og frisernes sejlruter.

 

Jan Eskildsen taler om historiske bortforklaringer


I 1104 var Lund domkirke for alle de nordiske kongedømmer, og Asser sad som ærkebiskop. Ahlesminde-fundet blev omtalt fra denne periode samt mønten for ærkebiskop Anno af Køln.
De bornholmske sølvkors blev forbundet med slaget ved Fotevik og slaget ved Helge Å, og med Blod-Egils saga kommer Bornholm ind i den danske historieskrivning.

Herfra knyttede han tråde til en polsk kilde om Roskildes fald i den tidlige middelalder, vi hørte om den polske kong Boleslaw fra 1102-1138, og den polske ørn i Roskildes byvåben.

Der blev teoretiseret lidt over, om Bornholm mon var blevet kristnet østfra - og han drog paralleller til det kors, Klaus fandt, som bar et vist byzantinsk præg.

I Sæby er der fundet byzantinsk kirkekunst, der blev talt om Hvideslægten og Tissø-anlægget i Vestsjælland.

Herfra gik turen til Jan Eskildsens hovedtese omkring de bornholmske rundkirker, og han fortalte, hvor mange der er udenfor øen. Vi kender jo de 3 øvrige i landet: Bjernede på Sjælland, Horne på Sydfyn og Thorsager på Djursland.
Derudover er der også rundkirker i Sverige, og Eskildsen mente, at Boleslaw III havde brohoveder her.
Der findes også ca. 1000 rundkirker i Tjekkiet fra 1200-tallet, men de er meget små, sammenlignet med de bornholmske.


Endvidere omtalte han den katolske helgen Sankt Klemens, hvis lig blev fragtet til både Danmark og Sverige.

En polsk prinsesse skulle have set runde bygninger i Rom og så øn­sket sig sådan nogle bygninger som kirker - i det hele taget blev det en aften i et forrygende tempo med masser af informationer - og man skulle spidse ørerne godt, hvis man ikke skulle tabe tråden...

Hvis man har mod på at læse mere, anbefalede Jan Eskildsen sine bøger samt at læse videre på egen hånd om Rus' (Rusland) og Polens historie.

Efter foredraget var der traditionen tro gløgg og æbleskiver, og alt dette blev indtaget i Højskolens kantine, hvor der også blev vist fund frem, som var gjort af nogle af deltagerne.

Hyggeligt samvær afsluttede julemødet

Medlemsmøde den 9. juni 2016

I 2015 genoptog Amatørarkæologerne traditionen med at afholde såkaldte danefæmøder, hvor nyligt fundne genstande, primært detektorfund, bliver vist frem og kommenteret, og hvor der er mulighed for at aflevere medbragte fund.
Deltagerne får chancen for at se fundene, inden de bliver sendt til danefævurdering på Nationalmuseet og måske først vender tilbage om nogle år, hvis de altså ikke er så usædvanlige, at Nationalmuseet beholder dem.

Denne gang fandt mødet sted på Højskolen, hvor der er god plads og gode præsentations-faciliteter.
Det var planen, at Margrethe Watt skulle deltage, da hun jo har beskæftiget sig med danefæ og bornholmske fund igennem mange år. Desværre måtte hun melde afbud, men de fremmødte blev ikke snydt, idet René Laursen i stedet havde forberedt et diasshow med udvalgte genstande.

 

Mange flotte fund blev vist frem og kommenteret


Af deltagerne var 14 medlemmer af De Bornholmske Amatørarkæologer + 2 ledsagere og 3 ikke-medlemmer samt et hold studerende fra Århus, som i dagtimerne gravede på Vasagård, i alt godt 30 personer.
I dagene op til mødet havde flere detektorførere på opfordring været så flinke at indlevere deres fund på museet, så der var et pænt stort udvalg at vælge imellem. Fundene blev bl.a. valgt ud på grund af deres bevaring, ornamentik og sjældenhed, og om de gjorde sig godt på et billede.

Mødet begyndte i auditoriet, hvor billeder af de udvalgte genstande blev vist frem og kommenteret af René. Under fremvisningen bidrog nogle findere også med oplysninger, mens andre stillede spørgsmål.

Gennemgangen tog en lille times tid, hvorefter alle gik over i Gamle Skolestue, hvor de tilstedeværende findere fik udleveret deres egne fund, så de kunne vise dem frem og svare på spørgsmål. Der var stor interesse for at se (og røre) fundene, ikke mindst fra de arkæologistuderende.

Så blev det tid til at røre ved fundene