20 års jubilæumsfest den 18. april 2015 på Bornholms Højskole i Almindingen

 

Forventningsfulde medlemmer og gæster

Christina Seehusen fortæller levende om Nexs fortid

 Efter foredraget er der mulighed for at se flere fund

De mange personer fylder godt i Højskolens kantine

Snakken går livligt mellem de spisende gæster

 

Formand Bent Gregersen holder festtalen

 Trup Ting Tang begynder deres ildshow

 De er ikke bange for ild og varme

 Flot ser det ud!

 Dessert og kaffe afslutter festlighederne

 
Klik på det lille billede for at få en større udgave på skærmen