Etik

Denne vejledning er lavet for at hjælpe vores medlemmer med at undgå kedelige episoder, som kan være til skade for andre medlemmer og foreningen som helhed. Husk – at som medlem af DBA er du også en repræsentant for andre fritidsarkæologer og den arkæologiske verden.

Indgåelse af aftaler
Ønsker du at undersøge en mark, det være sig med interesse for overfladefund, detektorfund eller begge dele, skal du først og fremmest have lodsejerens tilladelse. En eventuel forpagter bør også spørges, da det er hans afgrøde.

Som det første kan du vælge at kontakte Bornholms Museum eller lodsejeren.

På Museet kan du få oplyst, om der er registreret fund på ejendommen, og hvem der har gjort fundene. Ved henvendelse til lodsejeren skal du altid spørge, om der går eller har gået andre fritidsarkæologer på hans jorder. Hvis det er tilfældet, må du prøve andre steder eller kontakte vedkommende og spørge, om de fortsat ønsker at gå på stedet og om muligheden for samarbejde eller overtagelse af pladsen.

Er ejeren i tvivl, om der går andre, eller kan han ikke huske deres navne, anbefaler vi, at du kontakter Bornholms Museum eller DBA for råd og vejledning.

Hvis ejeren oplyser, at han ikke har indgået aftale med andre fritidsarkæologer, kan du som udgangspunkt indgå en aftale. Giv ham dit navn og telefonnummer – evt. sammen med foreningens folder. Vær dog opmærksom på følgende: Har den nuværende ejer overtaget ejendommen for nylig (2-3 år), kan der eksistere en aftale mellem den forhenværende ejer og en fritidsarkæolog. Kontakt Bornholms Museum eller DBA.

Selvom de fleste lodsejere ikke har noget imod, at man går i deres afgrøder, bør man alligevel spørge, om det er i orden. Fortæl, at du ikke går ud på marken, hvis det er for vådt, og at du kun graver små huller, som du naturligvis dækker til igen. Graver du planter op, så forsøg at plante dem igen.

Hvis der er jagt på ejendommen, må du udsætte rekognosceringen til en anden gang.

Vedligeholdelse af aftaler / lodsejerpleje
Når du har indgået en aftale med en lodsejer, er det en god idé, at du mindst én gang om året orienterer ham, uanset om du har fundet noget eller ej, så han ikke er i tvivl om, at du fortsat ønsker at gå på hans marker. Tænk på, at han kan have en forventning om, at hans marker bliver undersøgt indenfor en rimelig tid. Vis lodsejeren dine fund, så han kan følge med.

Hvis lodsejeren ikke hører fra dig i lang tid, kan du risikere, at han giver andre lov til at gå på sine marker, herunder personer, som ikke er medlem af DBA.

Hvis den mark, du er interesseret i, ikke er tilgængelig i lang tid på grund af græsudlæg eller lignende, bør du fortælle dette til lodsejeren, så han ved, hvorfor han ikke hører fra dig.

Hvis man får lov til at gå på en ejendom, fordi lodsejeren ”aldrig ser noget til den anden fritidsarkæolog”, bør man kontakte vedkommende, som så må tage stilling til, om han vil gå på marken, indgå samarbejde eller afgive pladsen. Uanset hvad, vil det altid være lodsejeren, der bestemmer, hvem der går på hans marker.
Vær opmærksom på eventuelt ejerskifte, og at dette kræver en ny aftale.

Danefæ
Når du indgår en aftale, skal du fortælle lodsejeren om danefæ-loven. Som finder har du krav på danefæ-godtgørelsen. Fortæl også, hvordan fundene bliver behandlet, dvs. opmåling, aflevering og registrering på Bornholms Museum, som videresender fundene til Nationalmuseet. Her afgør man, hvad der kan erklæres danefæ og godtgørelsens størrelse, hvorefter svar sendes til finder. Dette kan tage lang tid.

Lodsejeren bør altid have mulighed for at se fundene, inden de bliver afleveret til museet Desuden er det en god idé at tilbyde billeder af fundene og en kopi af svaret fra Nationalmuseet.

Ved fund af skatte eller andre genstande af stor arkæologisk betydning skal Bornholms Museum og ejeren informeres hurtigst muligt. Det kan være af stor arkæologisk vigtighed, at fundstedet bliver besigtiget af en arkæolog, før vigtige observationer går tabt. Du må aldrig selv forsøge at grave en skat op. Grav aldrig dybere end pløjelaget.

Frist ikke udenforstående ved at fortælle om eller fremvise fund, som er særligt interessante for visse samlere. Det er ikke alle, som er lige ærlige og afleverer møntfund og andet ædelt metal. Gør det ikke lettere at finde ting og sager, end det er, når du fortæller andre om din hobby – det er jo slet ikke så let, som det ser ud!

Lad være med at have danefæ liggende for længe, men aflever fundene til Bornholms Museum, f.eks. én gang om året.

Hvad er danefæ?
Følgende typer genstande er danefæ og bør altid måles ind:

  • Alle mønter præget før 1536. Mønter præget efter 1536, hvis flere bliver fundet samlet (skat) eller ved fund af guldmønter eller større sølvmønter.
  • Genstande af guld og sølv.
  • Bearbejdede og/eller ornamenterede bronze- og blygenstande fra oldtid og middelalder.
  • Jernvåben og værktøj fra oldtid og middelalder.
  • Bearbejdede og/eller ornamenterede sager af ben, tand, hjortetak, rav, træ og importerede sten/ædelsten (fedt/klæbersten, karneol, krystal, jet, amfibolit).
  • Flere flintredskaber fundet samlet (depot) eller enkeltfundne usædvanligt store eller specielt udformede redskaber.
  • Kar og skår af usædvanligt udsmykket eller importeret keramik.
  • Figurer i sten, metal, ben, rav, keramik og træ.
  • Større oldtids-glasskår og usædvanlige glasperler.

Opmåling, registrering og aflevering af fund
Når du gør et fund, lægger du det i en fundpose og markerer fundstedet med en plastikske, som du stikker gennem hullet i fundposen. Hvis du tager fundet med dig med det samme, skal du skrive det samme nummer på posen og skeen. Når du er færdig med at gå for den dag, måler du hvert funds position ind, helst med håndholdt GPS (system WGS84 UTM) eller målebånd målt ud fra et fast punkt. Skriv koordinaterne på fundposen (husk vandfast tusch). Mål hellere for meget op end for lidt. Og husk, det er ikke kun metalgenstande, som behøver at blive målt op – alle fund kan få en betydning i den store helhed, også en enkelt mikrolit, hvis den er starten på en ny plads. Mål også gerne oppløjede anlæg op, såsom bålgruber, affaldsgruber, brandgrave, koncentrationer af potteskår eller brændt lerklining.

Sørg altid for at have orden i dine fund og brug de sedler og poser, du kan få ved at henvende dig på Bornholms Museum. Husk at skrive GPS-mål og funddato på hver fundseddel, samt journalnummer, hvis du kender dette. Finder du genstande, som er i meget dårlig stand, skal de afleveres hurtigst muligt, så de kan komme i kyndige hænder.  Begynd aldrig selv at eksperimentere med at konservere fund. Der kan forsvinde vigtige spor ved forkert behandling.

Før gerne ”dagbog” over ”dine” bopladser. Skriv ned, hvor og hvornår du har indgået en aftale og notér hver gang, du har været på marken, hvilke fund der kom osv. På den måde kan du bedre overskue, hvornår du sidst har været et sted, og om det snart er tid igen.

Har du fundet en ny bo- eller gravplads i form af keramik, slibesten, kværnsten, perler m.v., bør du få registreret lokaliteten på Bornholms Museum, uanset om du har fundet danefæ eller ej. Så ved Museet, at du går på den pågældende mark og kan oplyse dette til andre fritidsarkæologer.

Samarbejde
Fritidsarkæologer med forskellige interesser bør kunne samarbejde, når der f.eks. findes stenalder og jernalder på samme mark. Hjælp hinanden med at få stedet undersøgt.

Går du sjældent på en mark på grund af tidsmangel, kan du også overveje at samarbejde med andre fritidsarkæologer om at få marken undersøgt. Husk på, at du ved indgåelse af en aftale giver lodsejeren en forventning om, at hans marker bliver undersøgt.

Pas på ikke at lave for mange nye aftaler, hvis du har svært ved at nå dem, du allerede har indgået. Der er andre fritidsarkæologer end dig, og der kommer nye til.

Har du opgivet en plads, så fortæl det til lodsejeren, men også gerne til foreningen – det kan være, at der er andre, som er interesseret i at gå på stedet.

Der sker jævnligt ejerskifter, og flere gårde kommer på færre hænder. Derfor kan det ikke undgås, at flere fritidsarkæologer pludselig ”får samme lodsejer”. I den forbindelse bør den fritidsarkæolog som ”får ny lodsejer”, kunne fortsætte med at gå på den pågældende ejendom. Han skal naturligvis indgå en ny aftale med den nye lodsejer. En anden mulighed er, at de ”sammenbragte” fritidsarkæologer i fællesskab undersøger hele arealet.