Kerneøkser i Vestermarie

se Vestermarie sogn på kortet 

Amatørarkæologer har fundet kerneøkser fra jægerstenalderen
I 2002 var amatørarkæologer ude for at rekognoscere på en stenalderboplads ved Vallensgårdsmosen i Vestermarie, hvor der tidligere var blevet konstateret Maglemosekultur - derfor var det spændende, om pladsen ville bringe flere fund.

Rekognosceringen i 2002 gav 2 kærneøkser, flere mikrolitter, flækkeknive med retouche samt masser af flækkeblokke, flækker, afslag og ikke mindst flintknolde af Kristianstadflint - så mange, at det virkede påfaldende.

2 år efter den første rekognoscering var resultatet af kerneøkser nået op på i alt 3 stk., og resultatet af fundne mikrolitter var nu 24 stk.

 

Kerneøkser fra jægerstenalderen


De fundne mikrolitter var for de flestes vedkommende lancetformede. En del af dem var brede, primitive og grove og ikke særlig elegante. Ganske få af mikrolitterne var hele, og det virker som om de har været i brug og efterfølgende er blevet kasseret.


En spændende tanke er at tømme Vallensgårdsmosen for vand - for dels af finde fund af ofringer eller dyr, der er druknet - eller måske endda anskudt som "uroksen fra Vig".


Ved den seneste rekognoscering i maj 2006 blev der fundet yderligere 1 kerneøkse og 2 mikrolitter, således at den samlede fundmængde kommer op på 4 kerneøkser og 26 mikrolitter.