Møntfund i Aaker

se Aaker sogn på kortet 

Amatørarkæologer har gjort nyt skattefund fra vikingetiden
Omkring årsskiftet 2004/2005 var nogle amatørarkæologer så heldige at finde en skat bestående af foreløbig 67 arabiske sølvmønter, såkaldte dirhems. 

De fleste mønter fandtes indenfor et område på ca. 10x10 meter, men enkelte var trukket 15 meter væk fra koncentrationen. Mønterne er præget i tidsrummet 898-939 e.Kr. for Samaniderne, som regerede 875-999 i Centralasien (Usbekistan, Afghanistan m.v.).

 

Møntfund fra vikingetiden

Fundstedet skiller sig ikke særligt ud fra omgivelserne. Ved første øjekast ses ingen bopladsspor, men siden er der fundet enkelte potteskår, heraf et sikkert østersøskår, en slibesten, et fragment af kværnsten med granater og en flot turkis melonperle.

Den ældste mønt er præget i år 898, og herefter er der mønter fra hvert år frem til 914. Desuden 1 mønt fra o. 930 og 1 mønt fra 938-39.

Mønten her til højre (for- og bagside) er en dirhem fra saminiden Ismail ibn Ahmad - slået i Tashkent år 904.

Dirhem - slået i år 904

Det er usædvanligt at finde "rene" dirhemskatte i den størrelsesorden på Bornholm. Ofte findes også brudsølv af smykker og barrer. Mønterne kan være et resultat af handel eller plyndring og er sikkert kommet til Skandinavien via de russiske floder.