Om foreningen

bestyrelse 
medlemskab 

Formål
Foreningen De Bornholmske Amatørarkæologer blev stiftet den 28.april 1995 med det formål at fremme det arkæologiske arbejde i Bornholms Regionskommune. Dette kan bl.a. ske ved
  • at varetage amatørarkæologiske interesser
  • at udbrede viden om det arkæologiske arbejde
  • at samarbejde med fagarkæologer og museer
  • at højne amatørarkæologernes viden, etik og renommé

Medlemsaktiviteter
Foreningen holder i løbet af året flere medlemsmøder, hvor bl.a. medlemmernes fund vises frem og diskuteres. På møderne hører medlemmerne desuden sidste nyt fra den arkæologiske verden.
Foreningen lægger også stor vægt på det sociale samvær, så medlemsmøderne har på dette område en stor betydning.

Ud over medlemsmøder arrangerer foreningen møder, hvor danefæ vises frem og kommenteres af fagfolk.

Jævnligt arrangeres udflugter til arkæologiske områder rundt om på Bornholm eller til den øvrige del af Danmark.

Medlemmerne får endvidere tilbud om at deltage i overflade- og detektorrekognosceringer samt udgravninger.

Flere medlemmer er i besiddelse af en metaldetektor, og disse medlemmer har i flere år gjort store og flotte fund - ikke blot på Bornholm men også i udlandet (Sverige, Norge, Tyskland, Italien og Polen).

Nyhedsbrevet GULDGUBBEN
Fire gange om året udsender foreningen et nyhedsbrev GULDGUBBEN, som bl.a.  indeholder omtale af foreningens mange aktiviteter, fund m.m.

Nyhedsbrevet kan også indeholde spændende beretninger fra medlemmernes arkæologiske eventyr udenfor Bornholm.