Rekognosceringer

se Sandvig-Allinge sogn på kortet 
se Østerlars sogn på kortet

Overflade- og detektorrekognoscering i Sandvig-Allinge - april 2017

Efter en lang og våd vinter var det på tide med et foreningstræf igen. Markerne ved Hammersholm lå klar til at blive undersøgt, og som sædvanligt lå den mest spændende mark med vinterafgrøde, mens de andre lå med græs/brak.

Vi sendte indbydelser ud, og søndag den 2. april var dagen, da vejret også så lovende ud. Desværre skal man ikke tage meteorologers forudsigelser for andet end, hvad de er, og det meste af dagen måtte vi nyde den fine støvregn, som dog var til at holde ud.

På trods af vejret kom der alligevel 15 medlemmer samt gæster, som alle fik en hyggelig dag.

Desværre var der blevet spredt gylle på marken et par dage, før vi kom, og dette gjorde, at overfladefolket ikke fik så meget ud af turen - dog blev der fundet et spændende stykke glaseret keramik med bogstaver, ligesom der blev fundet lidt jernalderkeramik og et enkelt stykke østersøkeramik. Desværre ingen spændende flint.

 

 

Glaseret keramik med bogstaver

Der blev i alt målt over 50 genstande ind. Det store antal skyldes især, at alle musketkugler blev målt ind, og her var 14 indmålinger. En enkelt kanonkugle i bly med jernkerne på 824 gram kom der også, og den kan være meget spændende, da den kan være fra 14-1500 tallet og måske nogle af de første, der har været i brug på Hammershus.  


Ellers var der følgende indmålte genstande: 1 knap i bly, 2 blyplomber, 5 stykker bly, 3 bronzebeslag, 1 bomærke i bly, 11 stykker ubestemmelige bronzer, 1 støbekegle i bly, 1 bronzenål, 1 remsamler, 1 fibel (ældre romertid) - dette er den første ”hele” fibel fra pladsen, men desværre mangler nålen.
Endvidere 1 styk keramik med bogstaver, 5 sølvmønter og derudover er der en pose med kridtpibedele, en pose med jern, og et styk østersøkeramik.

På græsmarken blev der ikke gået meget, men der kom alligevel en seglstampe og et stykke bronze.

Alt i alt en vellykket dag med fine fund. Ingen tvivl om at alle blykugler bør måles ind, så vi kan få overblik over, om der har været en skydebane, eller om det bare er udsmid fra borgen.
Spændende er det jo, hvis der er flere kugler med jernkerne.

 

Fem sølvmønter

Overfladerekognoscering i Østerlars - november 2016

Det er altid sjovt at rekognoscere på ”nye” marker, så derfor var der med spænding set frem til lørdag den 5. november, hvor Klaus havde inviteret til fælles overfladerekognoscering (perletur) på Nørre Sandegård i Østerlars. Det var årets 7. fælles rekognoscering.

Af invitationen fremgik det, at man her virkelig havde mulighed for at finde sin første perle (hvis man da havde denne oplevelse til gode).

 

Rekorddeltagelse i Perleturen

Klaus håbede på stor tilslutning til turen, og man må da sige, at dette ønske blev opfyldt: 25 personer stod klar på marken, da klokken var 11.
Klaus havde også inviteret deltagerne fra Bornholms Højskoles glaslinje, og 8 personer derfra havde taget imod invitationen.
De øvrige deltagere var enten medlemmer af De Bornholmske Amatørarkæologer eller inviterede gæster.

Man rekognoscerede først i retningen nord-syd og der­efter i retningen øst-vest.

Jorden var god og behagelig at gå på (sand), og det var stille vejr – den smule vind, der var, tog trærækken mod syd sig af.

Allerede efter nogle få minutters rekognoscering blev den første perle fundet, og siden gik det bare slag i slag. I alt 9 perler dukkede op af jorden, og heraf blev de tre fundet af deltagerne fra Højskolen.

Der blev endvidere fundet flint (bl.a. tværpil og flække) samt masser af keramik.

Dagens flotte høst: 9 perler!