Rekognosceringer

se Rø sogn på kortet     
se Ibsker sogn på kortet  

Detektorrekognoscering i Ibsker - november 2017

Lørdag den 18. november, mødetid kl. 10
Vejret stjal nok overskriften i første omgang: stiv kuling, og meteorologerne havde desuden lovet regn. Men 4 mand var trods vejret alligevel mødt op på Højevejen til årets 9. fælles rekognoscering. Selv om invitationen gjaldt både overflade- og detektorrekognoscering, var kun detektorførere repræsenteret.

Først var det lige før, at vi aflyste uden at gå ud på marken. Men vi blev da enige om at gå ned til gubbe-området og se, hvordan der var at gå. Og overraskende nok var der ok at gå. Det var stadig tørvejr, så vi gik i gang. 3 af os gik med de nye søgehoveder, men den første gubbe blev dog fundet af en anden type metaldetektor – men alle de øvrige gubber blev fundet med de nye maskiner.

 

Guldfund fra den 18. november

Vi fik fire fantastiske timer, før regnen kom. Alle genstande blev fundet i gubbe-området, eller lidt uden for det gamle udgravningsfelt, op mod egetræet.

I alt blev der indmålt 31 fund – bl.a.:
1 spiralperle i guld 4,9 gram (til sammenligning vejer en solidus ca. 4,5 gram), 7-8 guldgubber og 2 sølvgubber, 2 perler (1 rød glasperle og en ravperle), 3 møntfragmenter (den ene en middelaldermønt),
8 stykker bronzefragmenter, hvoraf flere var guldbelagt, og der var også 2 bronzenåle.


Lørdag den 25. november blev så næste tur – årets 10. fælles rekognoscering – afviklet.
Ligesom den forrige gjaldt denne tur også både overflade- og detektorafsøgning, men igen var kun ”detektorfolket” repræsenteret ved 4 ivrige detektorførere.

Igen var vejret i fokus, idet der var blevet lovet regn fra kl.11! Nå men de 4 fremmødte medlemmer blev enige om at ”tjøra på”, indtil regnen kom. Og igen fik vi 4-5 timer på marken uden regnvejr - næsten et mirakel med den vejrudsigt.

 

Glasperler fundet den 25. november


Vi gik faktisk i 1 times tid uden gubber, men så blev der fundet en på overfladen af marken, og den lå helt fremvasket. Og da vi brugte den som udgangspunkt og gik i baner omkring oven for denne, så skete der noget.

Der var 1 times tid, hvor det var helt vildt. Vi råbte GUBBE i munden på hinanden, og det væltede op. Vores nye medlem Michael fandt sine første guldgubber på denne tur - ja han fandt faktisk 4 stykker.

Der blev fundet:
14 guldgubber, hvoraf den ene var en dobbeltgubbe, 4 sølvgubber, 1 mærkelig guldbåd (nærmest som en gondol – gubbebåd?), 1 hel og fin jernkniv, 2 glasperler: 1 lysegrøn gennemsigtig og en rød perle, 1 guldbelagt stykke sølv med fornem ornamentik - fra et smykke af meget høj kvalitet.

Alle gubber blev på denne tur fundet med den nye type maskine/søgehoved.

Guldgubber fundet den 25. november

Overflade- og detektorrekognoscering i Ibsker - september 2017

Lørdag den 16. september var der inviteret til overfladerekognoscering på Sorte Muld. Efter den fundrige detektortur i august var marken blevet harvet og havde fået en del regn. Derfor var der chance for at gøre fund på overfladen.

11 personer mødte frem på Højevejen ved 10-tiden til denne årets 7. fælles rekognoscering, og senere kom 5 polske arkæologer og studerende.

Vejret var pænt med sol og drivende skyer og en lidt kølig, jævn vind.

 

Overfladen undersøges den 16. september

Vi startede nogle meter fra vandhullet og gik nogenlunde nord-syd på tværs af dyrkningen. Marken var rimelig tør trods den regn vi havde fået. Der var langt mellem de gode fund, det var mest dyretænder og keramik, vi fik øje på. En del rødder og halmstrå gjorde det ikke nemmere at få øje på eventuelle guldgubber. Lyset var bedst, når der gik en sky for solen.

Efter et stykke tid blev der fundet en halv, blå perle, og vi fik fornyet håb.

Vi nåede at gå ”gubbestykket” over inden frokostpausen. Herefter gik vi lidt på kryds og tværs af det samme stykke eller lidt udenfor. En deltager fandt hurtigt et lille stykke guldblik/gubbe, som gemte sig ”bag” en jordklump.

Museets polske samarbejdspartnere, arkæologerne Karolina og Bartek ankom lige over middag sammen med tre studerende. Tæt på vandhullet, hvor vi startede, fandt den mandlige studerende så sin allerførste guldgubbe, og så var dagen reddet.

 

Deltagerne på Sorte Muld den 16. september

Der blev ikke fundet flere perler og gubber den dag. Et gennemboret rødligt skår er antagelig ikke romersk terra sigillata, men snarere fra en nyere potte. Hvor utroligt det end lyder, havde vi tilsyneladende ikke fået nok regn til at skylle fundene frem.

Inden vi kørte hver til sit, bød polakkerne på kage, som vi nød i det sensommerlige vejr.

Den følgende lørdag den 23. september skulle detektorerne i brug igen. Dagen før havde det regnet en del, men marken var endnu ikke blevet tilsået, så der var ingen afgrøde at tage hensyn til. Seks personer mødte frem til denne årets 8. fælles rekognoscering, og to havde medbragt den nye detektor med højfrekvent søgehoved, som tilsyneladende er særligt velegnet til at finde guldgubber.

Resultatet af dagens afsøgning blev da også 7 guldgubber, 2 sølvgubber, et stykke guld, en jern-lansespids uden dølle, lidt sølv og bronze, i alt 27 indmålinger. Blandt gubberne skal især fremhæves en figur udskåret af kraftigt guldblik med indridset mandsfigur.

 Nogle guldgubbefund fra den 23. september

Detektorrekognoscering i Ibsker - august 2017

Lørdag den 19. august havde tur-udvalget inviteret til afsøgning på Sorte Muld. Der kom 16 medlemmer og 3 gæster til denne årets 6. fælles (detektor)afsøgning.

Vi havde inviteret så tidligt (lige efter høst), for kløvermarken gav os mulighed for at gå på kompakt jord, og den var høstet helt ned til overfladen, så vi håbede på, at det kunne give os optimale forhold til detektorsøgning. Der tog vi fejl, for der var blevet harvet, da lørdagen kom. Så vi måtte gå på en løs og lidt ujævn overflade, der ikke havde været pløjet, siden vi sidst havde gået på den for snart halvandet til to år siden.

Men vi trøstede os med, at der nu var mulighed for lidt overfladefund. Det store antal deltagere kunne godt ses på antallet af indmålninger, som var oppe på 70 stk! Meget imponerende!  

 

Første undersøgelse i 2017 af Sorte Muld

Men mest imponerende var det, at Tobias fandt 6 gubber med detektor!!! Tobias viste os - tør jeg nok sige - hvad et højfrekvens søgehoved kan gøre! (tror nok, der kom gang i salget til Bornholm den dag).

Men ser vi bort fra de 12!! - ja 12 gubber, der kom den dag, blev der også fundet 3 denarer, 2 perler, glasfragmenter, fibelfragmenter, vægtlodder m.m.

Det blev en rigtig god og lang dag, de sidste slap først marken ved 16-17 tiden. Vi vil gerne sige tak til alle deltagere og specielt til Tobias for en øjenåbner: “nøglen til guldgubberne”.
Selvfølgelig også en tak til vores gæster Iohannes Sundberg, Håkan Svensson og Tommy Olesen, der også gjorde fine fund.

Hyggelig arkæologi-snak over frokosten

Detektorrekognoscering i Rø - juni 2017

Til et bestyrelsesmøde i Foreningen Bornholm var vi på tur med kommunens skovfoged Ole Holm Pedersen til Røstadhavn. Her vil kommunen i samarbejde med kajakklubben og lodsejer etablere en shelterplads (bliver et besøg værd!!). I den forbindelse har kommunens mænd ryddet krat og bevoksning på området, og den fineste mark/strandeng åbenbarede sig.

Svend Kramp (formand i Foreningen Bornholm) og Amatørarkæologernes formand kunne begge se mulighederne for, at der kunne ligge oldtid i området, og lodsejer gav så efterfølgende Amatørarkæologerne lov til at undersøge området. 

 

En strandeng undersøges ved Røstadhavn

Lørdag den 10. juni undersøgte vi marken. Vi var fem detektorførere til denne årets 5. fælles rekognoscering, men desværre fandt vi ikke noget oldtid – bortset fra et muligt fragment af en bronzedolk og en jernkniv.

Derudover kom der lidt keramik med glasur, et bronzespænde og meget bly, heriblandt musketkugler (fra 10 gram til 28 gram) - der er en skanse tæt på marken.
Der blev indmålt 21 genstande.


Flere af os føler dog, at der skal kunne findes mere på pladsen, den er bare for oplagt!
Så vi må sætte skylden for de manglende fund på den noget høje bevoksning. Men når alt kommer til alt, så havde vi en skøn sommertur i godt selskab.

Der blev fundet en del musketkugler