Rekognosceringer

se Rø sogn på kortet  
se Aaker sogn på kortet  
se Ibsker sogn på kortet  
se Sandvig-Allinge sogn på kortet 

Detektorrekognoscering i Rø - juni 2017

Til et bestyrelsesmøde i Foreningen Bornholm var vi på tur med kommunens skovfoged Ole Holm Pedersen til Røstadhavn. Her vil kommunen i samarbejde med kajakklubben og lodsejer etablere en shelterplads (bliver et besøg værd!!). I den forbindelse har kommunens mænd ryddet krat og bevoksning på området, og den fineste mark/strandeng åbenbarede sig.

Svend Kramp (formand i Foreningen Bornholm) og Amatørarkæologernes formand kunne begge se mulighederne for, at der kunne ligge oldtid i området, og lodsejer gav så efterfølgende Amatørarkæologerne lov til at undersøge området. 

 

En strandeng undersøges ved Røstadhavn

Lørdag den 10. juni undersøgte vi marken. Vi var fem detektorførere til denne årets 5. fælles rekognoscering, men desværre fandt vi ikke noget oldtid – bortset fra et muligt fragment af en bronzedolk og en jernkniv.

Derudover kom der lidt keramik med glasur, et bronzespænde og meget bly, heriblandt musketkugler (fra 10 gram til 28 gram) - der er en skanse tæt på marken.
Der blev indmålt 21 genstande.


Flere af os føler dog, at der skal kunne findes mere på pladsen, den er bare for oplagt!
Så vi må sætte skylden for de manglende fund på den noget høje bevoksning. Men når alt kommer til alt, så havde vi en skøn sommertur i godt selskab.

Der blev fundet en del musketkugler

Detektorrekognoscering i Aaker - maj 2017

Lørdag den 27. maj var der igen mulighed for at få luftet detektoren, denne gang på en ny foreningsplads, nemlig Vejrmøllegård i Åker. På markerne øst og nordøst for gården er det planen, at der skal opstilles solcelleanlæg på et 20 hektar stort areal. Her er tidligere gjort fund fra især vikingetid, bl.a. en sjælden efterligning af en arabisk guldmønt, og Finn Ole ønskede, at arealet blev afsøgt en sidste gang med metaldetektorer. Med det store areal var det en oplagt opgave for DBA, og der blev derfor indgået aftale med lodsejeren.

Otte personer mødtes derfor ved indkørslen til gården til årets 4. fælles rekognoscering. Vejret var solrigt med en lun søndenvind, så solcreme og vand kunne anbefales. Vi koncentrerede os om marken, hvor langt de fleste fund var gjort. Her var der sået majs, som kun var kommet få cm op på en forholdsvis jævn mark.

 

Uden mad og drikke ...

 Vi gik ned i den ende af marken, hvor der tidligere bl.a. var fundet mønter, smeltet sølv, fibler, vægtlodder og en lille guldperle. Vi afsøgte et stort stykke omkring fundkoncentrationen, da fundene kan blive trukket langt ud. Forholdsvis hurtigt fandt vi flere fibelfragmenter fra vikingetiden (ligearmede fibler og skålspænder). Efterhånden begyndte der også at dukke enkelte møntfragmenter op, Susanne fandt sin første dirhem.

Blandt de bedste fund var en hel og en kvart mønt præget under Svend Estridsen (1047-1074). Den hele mønt er præget i Lund og er en såkaldt runemønt, da den har runer på bagsiden. Den kvarte mønt er præget i Roskilde. Desuden fandtes et fragment af en borgerkrigsmønt fra middelalderen, lidt smeltet sølv, to arme af et lille, fint sølv-hængekors, et seletøjsbeslag (bidsel), en mulig dragtnål med trefliget hoved, et ornamenteret beslag, to støbekegler af bronze og nyere bronzegenstande. På overfladen fandtes en flint-pilespids og flintafslag.


Efter en frokostpause fortsatte afsøgningen.
Da det var tid til at holde inde og gå tilbage til bilerne, gjorde Susanne det helt rigtige ved at gå med detektoren tændt. Tæt på gården var der udslag, og Susanne kunne samle et stort fragment af en vikingetids bronzearmring op og snart efter også et fragment af en fibel, ligeledes fra vikingetid. De uventede fund betød, at afsøgningen fortsatte endnu en halv times tid. Der blev dog ikke gjort flere fund, bortset fra et muligt vægtlod af bly og enkelte potteskår. Da fundstedet ligger på en forhøjning for sig selv, langt fra de øvrige fund, må der være tale om en selvstændig plads.

Vikingetids armringe af den fundne type ses ofte på gravpladser, og det kan ikke udelukkes, at vi har fat i en gravplads. Heldigvis ligger fundstedet uden for den planlagte solcellepark, og vi kan derfor forhåbentlig få mulighed for at gå der igen.

Møntfragment

Detektorrekognoscering i Ibsker - maj 2017

Lørdag den 13. maj var der inviteret til fælles rekognoscering på Hintzegård i Ibsker. Marken lå nysået og tromlet, hvilket var ideelt for detektorførerne, men desværre ikke for overfladefolket. Vejret var også flot med sol og en let vind fra øst, så overtøjet kunne efterlades i bilen.

Trods de gode forhold mødte kun 9 personer op til årets 2. fælles rekognoscering.

Bedømt ud fra mørkfarvninger på overfladen af marken er der to bopladsområder og kanten af et tredje, som fortsætter ind på nabomarken mod nordøst. Vi startede med at fordele os på området og arbejdede os mod nordøst. Der var meget stille og langt mellem fundene, men her kom bl.a. et dirhemklip og et ornamenteret sølvklip. Nogle flyttede hurtigt over til den næste tomt, hvor der var mere held. Her fremkom efterhånden flere vikingetids møntfragmenter (dirhemer, engelske/danske, tyske), brudsølv og smeltet sølv, så tankerne om en lille, spredt skat meldte sig (måske sølvsmedens depot?).

 

Hintzegård i Ibsker bliver undersøgt


I samme område kom dagens overraskelse: et stort, flot ornamenteret, forgyldt bronzebeslag, som har prydet den ene halvdel af fæstet på et vikingesværd (sværdknappen).

Herudover fremkom et par vikingetids vægtlodder, fibelfragmenter fra ældre germansk jernalder og vikingetid, et fragment af en øreske (jernalder), en nål, et muligt seletøjsbeslag, ornamenteret bronze, en hulpenning og et ringspænde (middelalder).
Desuden fandtes et par jerngenstande, en jernslagge/luppe (fra mulig produktion) samt bronze- og blyskrot. På overfladen fandtes et par små slibesten og et delvis smeltet glasskår.

På grund af det flotte resultat af dagens afsøgning, og da marken godt kunne undersøges bedre, blev det besluttet at invitere til endnu en fælles rekognoscering den følgende weekend.


Lørdag den 20. maj mødte således 11 detektorførere frem på Hintzegård til årets 3. fælles rekognoscering, og Tobias kom helt fra Malmö for at besøge Bornholm samtidig med en fællesrekognoscering.
Vejret denne lørdag var pænt med nogen sol og en frisk vind.

 

Den ene halvdel af fæstet på et vikingesværd (sværdknappen)

Det var planen at fortsætte, hvor vi slap og få lukket ”hullerne”, men det allerede afsøgte område blev også gået over igen, hvilket skulle vise sig at være en rigtig god idé. I hvert fald kunne der stadig gøres fund af mønter, brudsølv og smeltet sølv. Mønterne var denne gang dirhemer, tyske og to dele af en, antagelig dansk, middelaldermønt.

Endvidere fandtes en lille, delvis forgyldt kraftig sølvring, muligvis fra et sværd, flere fibelfragmenter og vægtlodder, ornamenteret bronze, beslag, spænder, en støbekegle i bly samt en blyplombe.

På overfladen fandtes lidt østersø-keramik.

Et lille, mørkt område på marken syd for privatvejen ind til Hintzegård blev også undersøgt, men her fandtes kun en fugtig plet.

I alt blev der indmålt 101 fund på de to afsøgninger – ikke så dårligt.

 Detektorfund fra Hintzegård

Overflade- og detektorrekognoscering i Sandvig-Allinge - april 2017

Efter en lang og våd vinter var det på tide med et foreningstræf igen. Markerne ved Hammersholm lå klar til at blive undersøgt, og som sædvanligt lå den mest spændende mark med vinterafgrøde, mens de andre lå med græs/brak.

Vi sendte indbydelser ud, og søndag den 2. april var dagen, da vejret også så lovende ud. Desværre skal man ikke tage meteorologers forudsigelser for andet end, hvad de er, og det meste af dagen måtte vi nyde den fine støvregn, som dog var til at holde ud.

På trods af vejret kom der alligevel 15 medlemmer samt gæster, som alle fik en hyggelig dag.

Desværre var der blevet spredt gylle på marken et par dage, før vi kom, og dette gjorde, at overfladefolket ikke fik så meget ud af turen - dog blev der fundet et spændende stykke glaseret keramik med bogstaver, ligesom der blev fundet lidt jernalderkeramik og et enkelt stykke østersøkeramik. Desværre ingen spændende flint.

 

 

Glaseret keramik med bogstaver

Der blev i alt målt over 50 genstande ind. Det store antal skyldes især, at alle musketkugler blev målt ind, og her var 14 indmålinger. En enkelt kanonkugle i bly med jernkerne på 824 gram kom der også, og den kan være meget spændende, da den kan være fra 14-1500 tallet og måske nogle af de første, der har været i brug på Hammershus.  


Ellers var der følgende indmålte genstande: 1 knap i bly, 2 blyplomber, 5 stykker bly, 3 bronzebeslag, 1 bomærke i bly, 11 stykker ubestemmelige bronzer, 1 støbekegle i bly, 1 bronzenål, 1 remsamler, 1 fibel (ældre romertid) - dette er den første ”hele” fibel fra pladsen, men desværre mangler nålen.
Endvidere 1 styk keramik med bogstaver, 5 sølvmønter og derudover er der en pose med kridtpibedele, en pose med jern, og et styk østersøkeramik.

På græsmarken blev der ikke gået meget, men der kom alligevel en seglstampe og et stykke bronze.

Alt i alt en vellykket dag med fine fund. Ingen tvivl om at alle blykugler bør måles ind, så vi kan få overblik over, om der har været en skydebane, eller om det bare er udsmid fra borgen.
Spændende er det jo, hvis der er flere kugler med jernkerne.

 

Fem sølvmønter