Sølvskat ved Nexø

se Nexø sogn på kortet 

Amatørarkæolog har fundet stor sølvskat uden for Nexø

Brudsølv

 

Sølvsmykker

 

Mønter

Se billedet i større udgave

 

Se billedet i større udgave

 

Se billedet i større udgave

I august 2006 gjorde en amatørarkæolog et flot sølvfund uden for Nexø på en nylig høstet græsfrømark. Det drejede sig om en sølvskat bestående af 232 stk. brudsølv og 1074 mønter (dog flere fragmenterede). Skatten havde ligget i et lerkar, der var så sønderpløjet, at det ikke lykkedes at tage det helt op. Karret så ud til at have været nedsat mellem nogle svære sten. Da en af stenene indenfor de seneste år er fjernet, er lerkarret blevet ramt dybt - nærmest i bunden - hvorved størsteparten af indholdet er væltet op i pløjelaget.
Sølvstykkerne lå spredt i en kun ca. 3-4 meter bred og ca. 30 meter lang zone - kun få fund er spredt længere ud.

De fleste af mønterne er tyske, men der er også et par hundrede engelske mønter samt en snes arabiske dirhem, danske, svenske og bøhmiske mønter. Tilsyneladende er der ikke mønter yngre end Knud den Store.

Dateringen er lidt usikker, men skatten er sandsynligvis nedlagt omkring år 1010-1020. Umiddelbart er der intet, der tyder på, at skatten er gemt i et hus. Snarere har skatten været gemt 25-50 meter uden for gården nær et hegn eller en anden markering, hvor den har været nedsat mellem nogle større sten.
 

 Efterundersøgelse i august 2007
Bornholms Museum har i august 2007 foretaget en efterundersøgelse af fundstedet, og der blev gjort flere flotte fund.

Ved udgravningen blev der fundet yderligere brudstykker af 120 mønter, to hele stykker sølv, klippet sølv, brudsølv og dele af ringe, armbånd og øreringe - tilsammen udgør de nyeste fund omkring 750 gram sølv.

Udgravningen koncentrerede sig om det sted, hvor krukken med sølvskatten blev fundet. I forbindelse med udgravningen blev der fundet stolpehuller til to huse og en affaldsgrube, og der viste sig spor efter brand.

  Amatørarkæologer hjælper til ved udgravningen
Sølvskatten fra Nexø-området er den hidtil største sølvskat, som er fundet på Bornholm.