Bogen om Sorte Muld

læs mere om Sorte Muld bogen 

Bogen om Sorte Muld blev præsenteret på Bornholms Museum den 29. november 2008
Over 100 personer var samlet på Bornholms Museum denne lørdag eftermiddag for at festligholde udgivelsen af bogen "Sorte Muld". Som navnet antyder, handler bogen om det bopladsområde i Ibsker, som i mere end 25 år har begejstret arkæologer og lægfolk.

Ved receptionen blev der holdt taler af: museumsleder Ann Vibeke Knudsen (Bornholms Museum), redaktør Christian Adamsen (Skalk), gårdejer Torben Ipsen (Sorte Muld), dommer Henrik Engell Rhod (legat), Henrik Jarl Hansen (Kulturarvsstyrelsen), docent, dr.phil  Ulla Lund Hansen (Københavns Universitet) og museumsinspektør Finn Ole Nielsen (Bornholms Museum).

 

Museumsinsp. Finn Ole Nielsen talte ved receptionen


De Bornholmske Amatørarkæologer har leveret artikler til bogen, ligesom mange af deres flotte fund er afbilledet i bogen - og amatørarkæologerne blev da også rosende omtalt af samtlige talere. Amatørarkæologernes dygtighed og effektivitet samt det gode samarbejde med Bornholms Museum var nogle af de ting, som gentagende gange blev fremhævet af talerne.

De Bornholmske Amatørarkæologer har med et vågent øje - og med metaldetektor - stået bag det ene flotte fund eller det andet fra Sorte Muld-området.
Efter receptionen viste amatørarkæologerne de nyeste fund fra Sorte Muld frem for de mange interesserede gæster. Fremvisningen foregik i "guldrummet" på Bornholms Museum, hvor en stor del af de mange fundne guldgubber er udstillet.

Der var stor interesse og spørgelyst fra tilhørerne - og fundene fra Sorte Muld var da også næsten dugfriske - maksimalt 10-12 dage gamle.

Der var stor interesse for at se fundene fra Sorte Muld