Udgravninger

  se Aaker sogn på kortet
se Klemensker sogn på kortet

Amatørarkæologerne har hjulpet Bornholms Museum ved en udgravning i Aaker
I foråret spurgte Finn Ole Nielsen, Bornholms Museum, om DBAs medlemmer ville være med til at grave et par stykker af stenalderens systemgrave ved Vasagård, som desværre havde ligget afdækket for længe i nogle søgegrøfter, så de var begyndt at vokse til.

Udgravningen blev nævnt på generalforsamlingen og siden blev der sendt invitation pr. mail til medlemmerne om at være med et antal fredage, første gang den 17. april 2015. Opgaven gik ud på at tømme systemgravene og helst finde de små unikke, dekorerede solsten og for at ”lokke” flere med, blev der lovet grillmad til frokost.

Amatører har før været med på Vasagård og mange andre bornholmske udgravninger, men det er første gang, arbejdet er baseret på hovedsageligt frivilligt arbejde. Det har foreløbig vist sig at være en succes.
 

Der graves i stenalderens systemgrave


Den fredag morgen mødte en halv snes mennesker, parat til at grave, nogle var helt nye på en udgravning og nogle øvede. Finn Ole og Michael Thorsen begyndte dagen med at fortælle om hele Vasagård-området med gravhøjen og de andre an­læg, dels de såkaldte system­grave, dels de lidt yngre pali­saderækker, der har strakt sig vidt rundt om hele pladsen. Og solstenene – de små tildannede skiferplader eller lerskiver med dekorationer som en sol med stråler, edderkoppespind eller mere enkle mønstre. Men man skal selvfølgelig også passe på keramik-skår, flintestykker, knogler og hvad der ellers gemmer sig i jorden.
Efter en kort indføring i graveteknik blev deltagerne fordelt på tre hold, der tog fat tre steder i systemgravene, mens FON og MT gik i gang med andre arbejder.

Den formiddag blev der gravet en del jord væk og fundet en del skår, flint og ben, både med graveskeerne og i det store sold, men ingen solsten. Og nogle af deltagerne opdagede, at det faktisk kan være fysisk anstrengende at ligge på knæ så mange timer med graveskeen eller ryste et sold.
 

Er der mon fremkommet spændende fund?


Imens var Michael Møller dukket op med en kuglegrill og nogle pakker pølser, brød, sennep og ketchup samt forskellige slags drikkevand. Der var også kommet flere medlemmer til, som ikke havde mulighed for at deltage fra morgenstunden, så vi var i alt knap 20 mennesker, da Michael sagde værsågod. Det var en god pause med varm mad i det lidt kølige vejr og en masse hygge­snak, inden arbejdet fortsatte en time eller to endnu.


Udgravningen fortsatte fredagen efter, med flere gengangere fra DBA og nogle nye men også et hold arkæologi-studerende fra universitetet i Warszawa. De var på en uges studietur på Bornholm og havde gravet på Vasagård et par dage forinden, hvor de havde fundet fire små solsten i system­gravene, lidt dybere nede, end vi var nået til.

Så trods et koldt, blæsende og gråt vejr var forhåbningerne store og humøret højt, og der blev arbejdet flittigt og gjort en del fund, men ingen nye solsten. Igen var Michaels grillfrokost en hyggelig pause, hvor vi sad og lunede os rundt om grillen uden for skurvognen, mens der blev snakket på flere forskellige sprog.

Udgravningen holder nu en lille pause, men fortsætter nogle fredage mere, for arrangementet har vist sig at være en god ide: Museet får udgravet de gådefulde systemgrave, og DBAs medlemmer får oplevelsen af at grave i stenalderens anlæg – ikke kun finde detektor-skatte.

 Spisepause ...

Amatørarkæologerne har hjulpet Bornholms Museum ved en udgravning i Klemensker
Der er i samarbejde med Bornholms Museum blevet gravet i Smedegade i Klemensker. Pladsen var ældre tragtbægerkultur fra 3800-3600 f.Kr. 

Museet startede i maj måned 2005 med at grave, og amatørarkæologerne har kunne deltage, når de havde tid og mulighed, siden starten af juni. 
Udgravningen sluttede 1. september 2005.

 

Ivrigt arbejdende amatørarkæologer i Klemensker

Der kom mange fine fund: tværpile, skrabere, skubbekværns overliggere, keramik med meget flot ornamentik (både pindstik- og snor ornamentik), knusesten, flækkeknive foruden 2 halve flintøkse-stykker og 3 krukker samt flint og mange andre interessante ting.


Museet har bl.a. registreret stolpehuller til 5 huse, hvor krukkerne blev fundet, og ud over det, som amatørarkæologerne fandt, har Museet fundet 7 ildskørnede fragmenter til dolkstave - brugt som hugvåben.

Desuden er der fundet 10 fragmenterede trekants-mikrolitter fra yngre maglemosekultur (ca. 8900 - 6400 f.Kr.)

En flot krukke fra stenalderen