Udvalgte artikler

læs mere om Guldgubben 

Læs udvalgte artikler fra nyhedsbrevet
Fire gange om året - februar, maj, august og november - udsender foreningen nyhedsbrevet GULDGUBBEN, som bl.a. indeholder omtale af foreningens mange aktiviteter, fund m.m.

Det er nu muligt at læse udvalgte artikler fra nyhedsbrevet. Find en interessant artikel i listen nedenfor - og klik på "læs mere".

For at kunne læse artiklerne (pdf-filer) kræves Acrobat Reader, som kan hentes ved at klikke på logoet herunder
 

Oversigt over udvalgte og læsbare artikler

Bornholmske fund i Nationalmuseets Arbejdsmark 2016 (August 2017)
Den seneste udgave af Nationalmuseets Arbejdsmark indeholder to artikler med bornholmske fund. I artiklen "Vi folder historien ud - amuletter af bly fra middelalderens Bornholm" fortæller Lisbeth Imer og Karen Stemann-Petersen om fund af blyamuletter i Danmark og ikke mindst på Bornholm. De bliver ofte kaldet "runebreve", da de indeholder indridsede runer eller runelignende tegn. Før metaldetektoren blev ... Læs mere

Danefædag 28. januar 2017
(Februar 2017)
Den 21. november 2016 modtog jeg meget overraskende et brev fra Mirja Thaulow på Nationalmuseet om, at jeg havde fund med på udstillingen, og at jeg var sikret deltagelse den 28. januar 2017, hvis jeg tilmeldte mig. Jeg besluttede mig for at tage over for at se åbningen, og må sige, det var godt, jeg var sikret plads, for der gik ikke en gang 2 timer på tilmeldingsdagen, før alle pladser ... læs mere

Ros til bornholmske detektorførere efter besøg i Hedeby
(Februar 2017)
Under overskriften "Danmarks glemte middelalderby" kunne man i Weekend-avisen den 6. januar i år læse en artikel skrevet af Anders Lundt Hansen om Slesvig, som efter ny forskning var langt mere betydningsfuld i fortiden, end man tidligere har været klar over.
I Slesvig havde man egen mønt, og noget tyder på, at det var de regler ... læs mere


Amatører er guld for arkæologien
(August 2016)
Nedenstående er uddrag fra en artikel på TV2 Bornholms hjemmeside den 17. juli 2016:
Frivilliges indsats har overordentlig stor betydning for Bornholms Museums feltarbejde. Det fortæller museumsinspektør Finn Ole Nielsen til Jyllandsposten. Bornholm er et af de steder i Danmark, hvor der gøres flest arkæologiske fund. Derfor er de frivillige amatørarkæologer guld værd for Bornholms Museum:
- Amatørernes indsats betyder alt for det arkæologiske arbejde. Problemet er, at arkæologer ofte sidder bag skrivebordet ... læs mere

Foredrag med Peter Vang Petersen
(Maj 2016)
I forbindelse med Forskningens Døgn i uge 17 bestilte Bornholms Museum Nationalmuseets danefæekspert Peter Vang Petersen til at holde foredrag på Bornholms Museum den 27. april.
Omkring 30 personer var mødt frem, heraf ca. en tredjedel fra DBA. Det forholdsvis lave besøgstal kunne måske skyldes manglende omtale i dagbladet eller tidspunktet (17-18.30).
Peter præsenterede en kronologisk gennemgang af eksempler på danafæ med fokus på depot/offerfund ... Læs mere

Hvad er et levende fortidsminde?
(November 2015)
Levende fortidsminder er en fælles betegnelse for planter, der fortrinsvis er indført i middelalderen som nytteplanter f.eks. læge-, gift-, duft-, pryd- og farveplanter, køkken- og krydderurter men også bi- og veterinærplanter m.v.
Nogle planter er indført før middelalderen, f.eks. kan man føre bulmeurt tilbage til vikingetid og skvalderkål til ... Læs mere

Levende fortidsminder ved Lavegård
(November 2015)
I 2014 blev der gravet ved Lavegård i Nexø til den kommende børnehave. Ved udgravningen dukkede en usædvanlig plante op, nemlig hamp. Efter lidt snak frem og tilbage på Facebook besøgte jeg selvfølgelig udgravningen. René spurgte i den forbindelse, om jeg havde fundet noget interessant, og om jeg ville skrive om det.
I den mellemliggende periode har jeg flere gange besøgt udgravningen ... Læs mere

Museumsinspektør Finn Ole Nielsen får Westerbyprisen
(August 2015)
Årets modtager af Westerbyprisen blev museumsinspektør ved Bornholms Museum, mag. art. Finn Ole Sonne Nielsen, der den 7. maj fik overrakt prisen på 100.000 kroner i Nationalmuseets festsal.
Finn Ole Nielsen tildeles Westerbyprisen for sit mangeårige virke som arkæolog på Bornholms Museum, sin forskning inden for stenalderen samt ... Læs mere

Blemmelyngs oldtidsminder ved Kællingehøj
(November 2014)
Onsdag den 15. oktober blev et større område i Blemmelyng officielt indviet som en del af "Danmarks Oldtid i Landskabet", et samarbejde mellem Kulturstyrelsen, Bornholms Museum og Bornholms Regionskommune. Der er blevet fældet træer og ryddet op, så det nu er muligt for alle at opleve Blemmelyngs mange oldtidsminder i form af rydningsrøser, gravhøje og oldtidsagre. Formidlingsskiltene er ganske ... Læs mere

Frimærker med arkæologiske motiver
(August 2014)
Selv om sommeren måske ikke er den mest ideelle tid til at sidde og nørkle med frimærker, gør Nettet det nemt at finde frimærker med arkæologiske motiver - der er sågar et enkelt fra Bornholm, nemlig en guldgubbe fra 1993.
Se billeder fra Post- og Telegrafmuseet (man kan besøge deres hjemmeside og gennemgå hele samlingen ...) Læs mere

Skålgruber (Maj 2014)
En sommerdag i 2013 havde jeg et ærinde i Åkirkeby. Vejret var fint, så det var ingen sag at vælge cyklen som transportmiddel.
Da jeg på vejen tilbage passerede Vestermarie, besluttede jeg mig for at efterprøve et rygte om, at der kunne skydes "genvej" op til Segenvej igennem Præsteskoven.
En tydelig "indgang" til Præsteskoven findes ved Skovgårdsvejen, så det var oplagt mit udgangspunkt. Herfra skimtede jeg igennem træerne ... Læs mere

Nye helleristninger i Sandvig (November 2013)
I sommer er der blevet fundet flere nye helleristninger i området Madsebakke-Madseløkke.
Jeg tog derfor en tur derop i oktober for at se nærmere på lokaliteterne og fik en fin snak med de to arkæologer, James Dodd og Terry Slocum, som arbejdede ved Madseløkke.
James Dodd fortalte, at i sommer er Madseløkke-klippen ... Læs mere

Jamen dog... en skålgrube ... (August 2013)
Forleden ville jeg sætte mig på en af stenene rundt om parkeringspladsen overfor Ols kirke, da jeg opdagede, der var den fineste skålgrube i stenen, rund og tydeligvis lavet af menneskehænder. Det er jo ikke til at sige, hvor stenen er fundet henne - men her er et lille billede af den. Skålgruben ses tydeligt lidt over ... Læs mere

Danefæudstilling (Maj 2013)
Nationalmuseet i København åbnede 1. marts en permanent udstilling af danefæ, som viser en del af den store mængde danefæ, der leveres til Museet. Der er en stor variation i fundene, og hele udstillingen vil blive fornyet hvert år, men genstandene vil også løbende blive udskiftet, når nye og særligt vigtige danefæfund dukker op.
På udstillingen fra den 1. marts er Bornholm repræsenteret med fem fund. Det mest markante af dem ... Læs mere

Fund kan også gøres på Facebook ... (Maj 2013)
I februar sad jeg en snemørk aften og kiggede lidt på Facebook. Det kan være meget morsomt ind imellem, men pludselig blev mit blik fanget af et gammelt billede af en klippe med helleristninger på!
Jeg skriver lidt sammen med Irene Hansen fra Nylars, og hun havde lagt dette billede op. Der var noget sært bekendt ved ... Læs mere

Jordbunken fra Lilleborg (Februar 2013)
De levende fortidsminder på Lilleborg er meget autentiske, da borgene meget tidligt er forladt. Måske omkring år 1300 - der har altså ikke været havedyrkning i 700 år.
Men de frø, der spirede, er ikke nødvendigvis meget gamle, da flere af reliktplanterne har holdt sig i området siden ... Læs mere

Helleristninger i Blekinge (August 2012)
Sommerferien gik i år til Karlskrona i Blekinge, og sædvanen tro har vi også i år besøgt flere helleristningsfelter i feriedagene. I følge oplysninger fra Blekinge Museum findes der i länet 8 områder med helleristninger, og da vandvejene havde stor betydning i bronzealderen, ligger de større helleristningsområder i skærgårdsområdet. På klipperne ved Blekinges fortidskyst kan man finde ... Læs mere

Sorte Muld på Svanekegården (August 2012)
Syv unge kunstnere havde ladet sig inspirere af Sorte Muld, og resultatet kunne ses på en temaudstilling på Svanekegården i tidsrummet 9. juni til 1. juli. De syv kunstnere fra Kunstakademiet havde produceret udstillingen, som bestod af bl.a. tegninger, grafik, malerier og skulpturer. Nogle af kunstnerne arbejdede meget konkret med fundene fra Sorte Muld, og således havde én afbilledet ... Læs mere

Danefæ og "Omhu-tillæg" - hvad er meningen? (Maj 2012)
Nationalmuseet hører ofte fra folk, som undrer sig over det "omhu-tillæg", som nævnes i flere af museets breve til danefæ-findere. De fleste breve bliver skrevet af undertegnede, som derfor også må være den nærmeste til at forklare baggrunden.
Nationalmuseets behandling af danefæ prøver at nå to hovedformål: at oldsagerne bliver indsamlet og bevaret til gavn ... Læs mere

Hjemmesiden "De underjordiske på Bornholm"
(Maj 2012)
En ny hjemmeside i museets regi har set dagens lys. Det er ikke kun en side for folk, der er interesseret i folkeminder, sagn og myter men i høj grad også en side, der har bud til amatørarkæologer - så prøv at kigge på den: http://www.underjordiske.dk
Siden er delt op efter de fire gamle herreder, og når man går ind på et herred, finder man dels ... Læs mere

Oldsager af jern - hvad stiller vi op med dem? (Februar 2012)
Langt de fleste detektorfund, der indleveres til Bornholms Museum er af bronze, sølv eller guld. Bevaringstilstanden er meget forskellig. Guld angribes ikke, sølv kan blive gråt eller sort, men klarer sig ellers nogenlunde. Bronzegenstande er ofte dårligt bevaret med afskalninger, men der findes også eksempler på usædvanligt velbevarede fibulaer, hvilket må skyldes ... Læs mere

Bornholmerfiblen - kontekst og kontakter (August 2011)
I forbindelse med en eksamensopgave på Københavns Universitet fik jeg i begyndelsen af 2011 lejlighed til at se lidt nærmere på bornholmerfiblerne.
Opgaven havde til formål at belyse de kontaktmønstre, der kan udledes af bornholmerfiblernes udbredelse og fundkontekst. En stor del af opgaven bestod i et nærstudie af fiblernes ornamentik og udformning med henblik på ... Læs mere

Fin formidling af fortiden (August 2011)
I pinsen besøgte min mand og jeg Djursland, og på kortet kunne man se, at der skulle ligge "Tustrup fortidsminder" på Norddjursland. Spændende - dér måtte jeg hen!
Da vi kørte ind igennem Tustrup Skov, var der ikke meget at se, men endelig kom vi frem til et lille hus ... Læs mere

Hattepynt i en gammel brønd (Maj 2011)
Mit barndomshjem var den gamle bindingsværksgård Doktorbakken 3 i Aakirkeby. Der er flere gange skrevet om historien for "Hammers Gård", hvis hovedhus ud mod gaden er bygget 1767, men der er flere spændende detaljer, bl.a. en slags brønd i kælderen under den østre ende af hovedhuset.
Den brønd har i al min tid været fyldt med ...Læs mere

En tur til et helleristnings-felt i Dalsland (November 2010)
I forbindelse med vores ferietur til Värmland i Sverige i år havde vi på forhånd besluttet os til at besøge et af de mange helleristnings-felt i Dalsland.
Det var den 15. august, hvor vi ankom til Tisselskogs naturreservat, som ligger på en odde i søen Råvarpen, og som bl.a. omfatter Högsbyns helleristnings-område ... Læs mere

Danske Runeindskrifter (Maj 2010)
På http://runer.ku.dk findes runedatabasen Danske Runeindskrifter over alle danske runefund fra jernalder, vikingetid og middelalder.
Danske Runeindskrifter er et forsknings- og samarbejdsprojekt mellem Nationalmuseet og Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.
Danske Runeindskrifter er udviklet med det formål at samle alle danske runeindskrifter fra ... Læs mere

Glasmageri fra Kristi tid (Februar 2010)
Flere medlemmer af De Bornholmske Amatørarkæologer havde taget imod den invitation, som Maibritt Jönsson afleverede på amatørarkæologernes julemedlemsmøde den 1. december.
Invitationen gjaldt et besøg hos Maibritt og Pete på Baltic Sea Glass, som i weekenden den 5. og 6. december ville tage tilbage i tiden til Romerriget for at arbejde med glastekniker fra dengang ... Læs mere

På skattejagt i fortidens gemmer (Februar 2010)
De seneste år har flere og flere på fritidsbasis bevæbnet sig med en metaldetektor og er gået på jagt efter den guldgrube af oldtidsfund, der gemmer sig i den danske muld. Og museerne jubler, for indsatsen har betydet en eksplosion i fundet af velbevarede efterladenskaber fra vores forfædre.
To femører fra 1950'erne, en enkrone fra 1960'erne, lidt gammelt sølvpapir og ... Læs mere

Helleristninger ved Rønne Vandtårn (November 2009)
I forbindelse med Museets udgravning ved Rønne Vandtårn i august blev der på ny føjet helleristninger til den nærmest uendelige liste af lokaliteter, som er med til at gøre Bornholms fortid til noget enestående - også i bronzealderen.
Motivet i sig selv er ikke så opsigtsvækkende: 7-8 skålgruber, fire er samlet i et ... Læs mere

Dronningebesøget (November 2009)
Lørdag den 10. oktober var en stor dag for Bornholms arkæologi, for den dag blev anlæggene på Rispebjerg officielt indviet af Dronning Margrethe og miljøminister Troels Lund Poulsen som chef for statsskovvæsenet, der jo ejer området. Det blev også en god dag for flere af vores medlemmer.
Dagen begyndte kl. 10 på Bornholms Museum, hvor Finn Ole havde arrangeret ... Læs mere

Lindholm Høje - et imponerende syn (August 2009)
I starten af juni i år var jeg med min mand og vores venner på besøg i Nordjylland, og vi var forbi Lindholm Høje, en jernaldergravplads der ligger lige nord for Nørresundby med en fantastisk udsigt over Limfjorden.
Jeg tillader med her at citere fra Nordjyllands Historiske Museums hjemmeside: "Gravpladsen på Lindholm Høje er ...  Læs mere

Danmarks østligste helleristninger (Maj 2009)
En af de mest enerverende ting ved Christiansø er, at hele historien har passere forbi den, men kun de sidste 350 år har dannet den passion der udgør øens profil, dens krigshistorie, dens kunstnerlivsskildringer, dens attraktion som gemmested for kendissers afstressningsforsøg og dens funktion som nutidige skoleklassers obligate emnegrundlag for ...  Læs mere

Museumsinspektør, arkæolog Finn Ole Nielsen udnævnt til æresdoktor ved Lunds Universitet (Februar 2009)
Lunds Universitet har udnævnt museumsinspektør og arkæolog ved Bornholms Museum, Finn Ole Nielsen til æresdoktor.
Der er tale om en doktorgrad, som kan tildeles af et universitet, uden at modtageren på forhånd har forsvaret en doktordisputats.
Finn Ole får overrakt sin doktorgrad ...  Læs mere

Opfølgning på Højregistreringsprojekt (Februar 2009)
Det i Guldgubben nr. 55 nævnte projekt omkring registrering af de bornholmske høje er nu afsluttet - i denne omgang i hvert fald, for højene er bestemt ikke et uddebatteret emne.
Jeg vil gerne starte med at takke for den hjælp, jeg har modtaget! Dels mundtlig omkring de observationer I har gjort derude i landskabet, og dels til de af jer, som har stillet op og hjulpet på markerne ...  Læs mere

En tur til helleristningerne omkring Tanum (November 2008)
I forbindelse med vores ferietur til Uddevalla i Sverige i august måned i år havde vi på forhånd afsat en dag til besøg på helleristnings-felterne ved Tanum og Vitlycke.
Det var den 7. august - en dag med overskyet vejr og (næsten) heldagsregn. Det første felt, vi besøgte ... Læs mere

Et godt skår (August 2008)
Det er naturligvis ikke kun metalfund, som kan være interessante. At gå ud på en mark, der har ligget vinterpløjet, er altid spændende. Naturligvis især, hvis der er boplads på stedet, og fundene ligger renvaskede på overfladen. Det er efterhånden sjældent at se vinterpløjede marker, men i den forgangne vinter var mulighederne bedre.
Undertegnede gik i det tidlige forår en tur (uden detektor) på en pløjemark i ... Læs mere

Foredrag om de bornholmske runesten (August 2008)
Bornholms Middelaldercenters Vennekreds havde indbudt til foredrag om de bornholmske runesten søndag den 8. juni 2008. Det var en tidligere medarbejder - Rasmus Zoffmann - i skoletjenesten på Middelaldercentret, som ville fortælle om dette spændende emne.
Ca. 25 tilhørere var mødt frem på Middelaldercentret og heraf ... Læs mere

Hjulkors og skibenes sejlretninger på helleristningsfelterne (August 2008)
Hvis man har stået og kigget ned på de mærkværdige helleristning-hjulkors, som de ses på specielt Lille Strandbygård, har man måske bare forestillet sig, at de var indridset på må og få - at oldtidens mennesker ikke tog det særligt nøje, fordi de var "primitive" - intet kan være fjernere fra sandheden!
Som også Mogens Jensen tit har påpeget, viser de bornholmske helleristningsskibe ... Læs mere

Høj-registreringsprojekt i foråret 2008 (Februar 2008)
I forbindelse med mit studie - og i samarbejde med Finn Ole og Bornholms Museum - er det lykkedes mig at komme i projektpraktik på Museet fra 4. februar og indtil udgangen af maj.
Projektbeskrivelsen omfatter også et ønske om inddragelse af De Bornholmske Amatørarkæologer, hvorfor denne ... Læs mere

De bornholmske helleristninger - og hvor de er (November 2007)
Vi har mange spændende helleristninger på Bornholm - det sted i Danmark, hvor man finder flest - og naturligvis er vores gode granitklipper den vigtigste grund hertil. Her er de indhuggede billeder bevaret fra bronzealderen, desværre i nogle tilfælde på sten, der er meget forvitrede. Man kan gå ind på Bornholms Museums hjemmeside om helleristninger og se et fremragende ... Læs mere

SKALK fyldte 50 år (August 2007)
I anledning af at SKALK fyldte 50 år i 2007, blev der over hele landet holdt en række gratis arrangementer søndag den 13. maj for alle interesserede: byvandringer, foredrag, fremvisning af udgravninger og berømte fundsteder m.m.
I følge SKALK mødte i alt ca. 3120 besøgende frem til de 67 arrangementer, svarende til et gennemsnit på ca. 46 hvert sted.
Mange af landets førende arkæologer og historikere stillede op, og på Bornholm var arrangementet henlagt til ... Læs mere

Gamle lægeplanter på Hammershus (Maj 2007)
Arkæologi kan være mange ting, også gamle planter.
På Hammershus vokser der faktisk mange spændende urter og blomster, som har været brugt i borgens storhedstid i middelalderen, højst sandsynligt fra midten af 1200-tallet - planter, som blev indført på øen af munke og andre lægekyndige.
For at give en god beskrivelse af de forskellige arter samt lidt billeder af dem, har jeg her ... Læs mere

Kulturnat i Rønne (November 2006)
Fredag den 25. august 2006 var der Kulturnat i Rønne.
Der var mange, der havde fundet vej til Bornholms Museum, og som denne aften kunne betragte Nørremølle skatten på tæt hold. Skatten indeholdt ca. 1000 mønter og ca. 400 gram brudsølv og vejede ca. 2 kg.
De fremmødte fik lov til at ... Læs mere

Vandring med solen på Madsebakke (November 2006)
Søndag den 17. september skulle TV2 Bornholm bruge statister til en midsommer-solceremoni, der skulle filmes ved helleristningerne på Madsebakke.
Bent Gregersen sendte en mail ud med forespørgsel, og da jeg i øjeblikket er i gang med at skrive en roman, der netop foregår i bronzealderen, kunne jeg ikke lade et så godt tilbud ligge ... Læs mere

Netværk Danmark - Polen (November 2006)
I forbindelse med afholdelse af seminar på Bornholm i perioden 27/9 til 1/10 2006 med deltagelse af 30 arkæologer fra Danmark, Tyskland, Sverige og Polen, var vi: Kim, Walter, René, Bent og undertegnede som repræsentanter for De Bornholmske Amatørarkæologer inviteret til Bornholms Højskole torsdag den 28. september for at fortælle om vores ... Læs mere

Dronningebesøg på Stakkebakke/Madsebakke og Helleristnings-reception (Juni 2005)
Den 25. maj 2005 indtog vores dronning helleristningsfelterne på Nordlandet. Det var et besøg i et langt sammensat program, hvor dronningen bl.a. også skulle besøge Stormandsgården på Middelaldercentret.
Der var gjort et meget stort forarbejde af Bornholms Museum: relevante personer var inviteret, museets folk, de fleste af personerne som har haft med helleristnings-projektet at gøre, medlemmer af bestyrelsen af museumsforeningen, amatørarkæologer ... Læs mere