Vision

Foreningens formål er at fremme det arkæologiske arbejde i Bornholms Regionskommune ved: 

  • at varetage amatørarkæologiske interesser 
  • at udbrede viden om det arkæologiske arbejde 
  • at samarbejde med fagarkæologer og museer 
  • at højne amatørarkæologernes viden, etik og renommé.